(Chinhphu.vn) - Trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng mà có việc làm thì làm hồ sơ gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm đề nghị hưởng trợ cấp một lần nộp kèm theo hợp đồng lao động đã ký với cơ quan mới.

Ngày 26/7/2013, ông Huỳnh Minh Thi (thi.huynh0501@...) chấm dứt hợp đồng lao động tại 1 Công ty, đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 3 năm 8 tháng. Ngày 5/9/2013 ông Thi nhận sổ BHXH và quyết định thôi việc.

Ông Thi muốn được biết nếu ông ký hợp đồng chính thức tại Công ty mới từ ngày 1/9/2013 thì ông có được nhận trợ cấp thất nghiệp 1 lần trong tháng 9/2013 không và nếu được thì cần những thủ tục gì?

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN đã được sửa đổi, bổ sung thì người thất nghiệp là người đang đóng BHTN mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng BHTN khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật

- Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung thì người đang đóng BHTN là người có tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng BHTN, tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

- Người lao động có các tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương, tiền công tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH.

- Người lao động có các tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị.

Như vậy, nếu ông Thi đáp ứng đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP và là người đang đóng BHTN theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH thì được hưởng BHTN.

Trường hợp ông Thi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng mà có việc làm thì làm đề nghị hưởng trợ cấp một lần nộp kèm hợp đồng lao động đã ký với công ty mới (từ ngày 1/9/2013) cho Trung tâm Giới thiệu việc làm. Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm xác định mức hưởng trợ cấp một lần và trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký quyết định. Tổng số tiền hưởng trợ cấp một lần của ông bằng tổng số thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại mà ông chưa hưởng.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội , trợ cấp thất nghiệp