(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Trần Thị Ngọc Điệp (TP. Hồ Chí Minh) có nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, sau khi sinh con thì bị mù do teo dây thần kinh. Hiện nhân viên đã hết thời gian nghỉ thai sản nhưng không làm việc được. Bà Điệp hỏi, trường hợp này giải quyết như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 155 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động; mặt khác, theo quy định của công ty thì không được phép cho nghỉ việc đối với lao động nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Theo nội dung câu hỏi của bà Điệp thì sau khi hết thời gian nghỉ thai sản người lao động được nghỉ hưởng chế  độ ốm đau theo quy định của Luật BHXH, trường hợp sau khi đã nghỉ hết thời gian nghỉ thai sản và thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau mà người lao động không có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc và công ty cũng không bố trí vào công việc khác được thì hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 3, Điều 36 của Bộ luật Lao động.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng lao động , chấm dứt hợp đồng , nuôi con nhỏ