(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Tuấn Hiển (tuanhien.gso@...) đã tốt nghiệp đại học, tháng 10/2013 trúng tuyển vào công chức Cục Thống kê. Trước đó, ông Hiển đã có 9 tháng (từ tháng 1-9/2013) làm việc theo hợp đồng với đúng công việc của ngạch công chức thống kê được tuyển dụng và đóng BHXH bắt buộc.

Ảnh minh họa
Ông Hiển hỏi, trường hợp của ông có được giảm thời gian tập sự hay phải tập sự đúng 12 tháng?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Hiển như sau:

Theo khoản 1, khoản 2, Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, quy định người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. Thời gian tập sự được quy định như sau:

- 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C

- 6 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D.

Nội dung tập sự:

- Nắm vững quy định của Luật Cán bộ, công chức về quyền, nghĩa vụ của công chức, những việc công chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;

- Trao dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

- Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Trường hợp được miễn chế độ tập sự

Theo khoản 4, Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP hướng dẫn tại Điều 12, Thông tư số 13/2010/TT-BNV người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C (gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương); 6 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D (gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên).

- Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện quy định nêu trên thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng (nếu có) được tính vào thời gian tập sự.

Trường hợp ông Nguyễn Tuấn Hiển, căn cứ khoản 2, Điều 12 Thông tư số 13/2010/TT-BNV, trường hợp ông Hiển đã có 9 tháng làm công việc theo đúng yêu cầu của ngạch công chức tuyển dụng, có đóng BHXH bắt buộc, thì thời gian đó được tính vào thời gian tập sự.

Ông Hiển được tuyển dụng vào công chức loại C thời gian  tập sự là 12 tháng, trừ 9 tháng được tính vào thời gian tập sự, như vậy còn phải tiếp tục tập sự 3 tháng nữa mới hoàn thành thời gian tập sự.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.