(Chinhphu.vn) – Ông Phương Hiếu Võ (tỉnh Trà Vinh) có người con trai là Phương Thái Thuyền, sinh năm 1965, nhập ngũ và tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Năm 1986, con trai ông chết tại Campuchia do tai nạn.

Từ khi nhận được giấy báo tử của đơn vị con trai ông Võ gửi, gia đình ông đã nhiều lần làm đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị công nhận con trai ông là liệt sĩ và giải quyết chế độ trợ cấp tuất một lần cho gia đình ông, nhưng đều không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Nay, qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Võ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ cho gia đình ông.

Qua xem xét phản ánh của ông Phương Hiếu Võ và căn cứ vào hồ sơ lưu tại Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Trung đoàn 941, Sư đoàn 4, Quân khu 9 ra Giấy báo tử số 323 ngày 15/6/1986 do thủ trưởng đơn vị Trung đoàn 941 ký. Quân nhân Phương Thái Thuyền đã từ trần ngày 11/10/1985. Lý do từ trần: Do tai nạn rủi ro, xác định quân nhân từ trần và kèm theo Kết luận số 01/KL ngày 15/6/1986 về việc nguyên nhân từ trần của quân nhân Phương Thái Thuyền.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 2, Chương I Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP về việc hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ (người bị chết đã có văn bản của cơ quan có thẩm quyền kết luận không đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ hoặc đã được giải quyết chế độ tử sĩ, quân nhân từ trần, tai nạn lao động, tai nạn chiến tranh).

Do đó, trường hợp con trai ông Phương Hiếu Võ không đủ điều kiện để được công nhận là liệt sĩ.

Chinhphu.vn