(Chinhphu.vn) – Ông Trần Anh Tuấn (TP. Hà Nội) có quyết định điều động đến công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ từ ngày 1/6/2015. Ông hỏi, ông có thuộc đối tượng được bảo lưu phụ cấp đứng lớp theo Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg ngày 5/8/2011của Thủ tướng Chính phủ không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Ngày 5/8/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục.

Điều 1 Quyết định nêu trên quy định, nhà giáo đang giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập có quyết định điều động có hiệu lực trong thời gian từ ngày 1/9/2010 đến hết ngày 31/5/2015 về công tác tại Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo mà không giữ chức vụ lãnh đạo và không hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì được bảo lưu phụ cấp ưu đãi (phụ cấp đứng lớp) tối đa là 36 tháng, nhằm hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu thực hiện quyết định điều động.

Theo đó, những nhà giáo có quyết định điều động về công tác tại Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo mà quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2015 trở về sau thì không được bảo lưu phụ cấp ưu đãi theo Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: phụ cấp ưu đãi , giáo viên , Phòng Giáp dục và Đào tạo , quản lý giáo dục