(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Hiếu (Gia Lai), từ khi Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thì các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá có giá <1 tỷ đồng, các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn có giá <500 triệu đồng đều được các đơn vị đưa về hình thức chỉ định thầu rút gọn để thực hiện.

Bà Hiếu cho rằng, hình thức chỉ định thầu thông thường đang dần dần không được áp dụng. Phương thức lựa chọn nhà thầu của hình thức chỉ định thầu rút gọn ghi là “1 giai đoạn 1 túi hồ sơ”.

Bà Hiếu thắc mắc, cách ghi nêu trên trong Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có đúng không? Nếu không đúng thì phải ghi như thế nào cho đúng? Cách lựa chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn như vậy có phù hợp không và trong trường hợp nào thì bắt buộc phải áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy trình chỉ định thầu rút gọn được áp dụng đối với gói thầu quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật quốc gia và gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với các gói thầu khác thuộc trường hợp được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 mà không thuộc quy định nêu trên thì áp dụng quy trình chỉ định thầu thông thường.

Đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trường hợp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu.

Chinhphu.vn