(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Minh Phụng làm việc tại Thư viện TP. Cần Thơ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ. Thư viện có website (cantholib.org.vn và thuviencantho.vn) đã hoạt động từ năm 2010 đến nay nhưng chưa đăng ký hoạt động.

Ông Phụng đã làm thủ tục đăng ký nhưng bộ phận quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ cho biết, Thư viện thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, không có hoạt động thương mại nên không cần tiến hành đăng ký hoạt động. Ông Phụng hỏi, website của thư viện ông có vi phạm quy định không? Văn bản nào quy định về việc này?

Về vấn đề này, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 8, Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định, website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

Tại khoản 1, Điều 25 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP quy định website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Website cantholib.org.vn và thuviencantho.vn là website thương mại điện tử do đơn vị ông thiết lập để phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ thư viện và đăng ký làm thẻ thư viện trực tuyến của đơn vị tới các thương nhân, tổ chức, cá nhân. Do vậy, website của đơn vị là website thương mại điện tử bán hàng.

Ngoài ra, do website của đơn vị không cho phép người tham gia được mở các gian hàng hoặc website nhánh trên đó để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ và không có chuyên mục mua bán trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ. Do vậy, đơn vị không phải tiến hành đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Đơn vị chỉ cần tiến hành thủ tục thông báo website đối với các website: cantholib.org.vn và thuviencantho.vn.

Đối với loại hình thư viện điện tử hoặc website lưu trữ tài liệu số hóa cũng có nhiều hình thức hoạt động khác nhau. Tùy theo mô hình hoạt động cụ thể mới xác định được website phải tiến hành thông báo hay đăng ký.

Về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới thương mại điện tử, đơn vị có thể tìm hiểu Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử ban hành ngày 16/5/2013 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2013) và Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về quản lý website thương mại điện tử. Thông tư số 47/2014/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 20/1/2015 và thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 20/6/2013 quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử.

Chinhphu.vn

Từ khóa: website , thương mại điện tử , bán hàng , trực tuyến