(Chinhphu.vn) – Bà Lê Tú Uyên (Ninh Bình) hỏi: Trường hợp nào được coi là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ? Hồ sơ đề nghị công nhận người có công nuôi dưỡng liệt sĩ gồm những giấy tờ gì và cần liên hệ cơ quan nào để được giải quyết?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ là người đã nuôi dưỡng khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên.

Hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công nuôi dưỡng liệt sĩ quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, hồ sơ gồm:

- Giấy báo tử.

- Bản sao Bằng "Tổ quốc ghi công".

- Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (theo mẫu).

- Văn bản của gia đình, họ tộc liệt sĩ khẳng định có nuôi dưỡng khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên được UBND cấp xã xác nhận.

- Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thẩm quyền giải quyết theo quy định Điều 7 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Chinhphu.vn