(Chinhphu.vn) – Ông Lê Thanh Hải (tỉnh Nghệ An) tham gia quân đội từ tháng 9/1982, có 4 năm trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Campuchia, phục viên tháng 9/1989. Từ tháng 6/2004 đến nay ông Hải công tác tại xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An có đóng BHXH bắt buộc.

Vậy, ông Hải có được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian công tác tại xã để tính hưởng chế độ BHXH không?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Nghệ An trả lời như sau:

Tại tiết a khoản 6 Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định:

“6. Cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 1/1/1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 1/1/1998 được tính là thời gian đã đóng BHXH.

a) Trường hợp có thời gian công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993 và không hưởng trợ cấp nghỉ việc một lần theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/1/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian giữ chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP để tính hưởng BHXH”.

Ông Lê Thanh Hải có thời gian công tác trong quân đội từ tháng 9/1982 đến tháng 9/1989 sau đó phục viên về địa phương, tháng 6/2004 ông Hải được tuyển dụng vào công tác tại UBND xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

Đối chiếu với quy định trên, ông Hải không có thời gian công tác thuộc Nghị định số 09/1998/NĐ-CP. Do vậy, ông không thuộc đối tượng được cộng nối thời gian công tác quân đội theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH tỉnh Nghệ An đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Về cộng nối thời gian công tác của cán bộ xã

- Cách tính thời gian công tác đối với cán bộ cấp xã

- Đối tượng cán bộ xã được truy thu đóng bảo hiểm xã hội

- Thời gian tính đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ cấp xã

- Hướng dẫn cộng nối thời gian công tác để tính hưởng BHXH

Từ khóa: 92/2009/NĐ-CP , 09/1998/NĐ-CP