(Chinhphu.vn) - Ông nội của ông Phan Trọng Linh (Cà Mau) là liệt sĩ, phần mộ nằm trên đất của bác ông Linh. Nay mộ bị ngập lún, gia đình ông muốn di dời về đất của gia đình. Ông Linh hỏi, gia đình ông có được hỗ trợ kinh phí di dời mộ không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Khoản 1, Điều 65 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì “mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin an táng trong nghĩa trang liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ”.

Hiện nay, chưa có quy định về việc hỗ trợ kinh phí di chuyển từ nghĩa trang nhân dân đến nghĩa trang nhân dân.

Chinhphu.vn


Từ khóa: Mộ liệt sĩ , ưu đãi người có công , người thờ cúng