(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Hà Văn Ngợi (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), ngày 6/11/2014, gia đình ông Ngợi đi thăm viếng mộ liệt sĩ Hà Minh Phúc tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, gồm anh ruột của liệt sĩ và 2 cháu là con đẻ của anh, chị ruột liệt sĩ (có giấy ủy quyền của bố, mẹ).

Khi gia đình ông Ngợi thanh toán tiền hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bá Thước, thì chỉ được thanh toán cho trường hợp của anh ruột liệt sĩ. Ông Ngợi hỏi, việc thanh toán như vậy có đúng quy định không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Hà Văn Ngợi như sau:

Theo Khoản 2 Điều 64 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì “Thân nhân liệt sĩ (không quá 03 người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ được Nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần”.

Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Nghị  định số 31/2013/NĐ-CP có quy định: Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ…; Người thờ cúng liệt sĩ là người con hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ; trường hợp không có hoặc không còn con thì là người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.
 
Như vậy, trường hợp của gia đình ông Ngợi thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã chi trả tiền hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ đúng theo quy định hiện hành.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 31/2013/NĐ-CP