(Chinhphu.vn) - Bà Hoàng Thị Hiền (kyniem178@...) công tác tại Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu, đề nghị giải đáp về chế độ phụ cấp công vụ đối với trường hợp ông Bùi Văn Hùng, hiện đang làm việc theo chế độ hợp đồng tại cơ quan bà.
Ngày 10/10/2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu có Quyết định số 436/QĐ-SNN về việc hợp đồng lao động (HĐLĐ) với ông Bùi Văn Hùng. Ông Hùng được hưởng lương nhóm ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003), hệ số lương 2,32 và được hưởng các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành từ ngày 16/10/2012.

Bà Hiền hỏi, trường hợp ông Hùng có thuộc diện được hưởng phụ cấp công vụ hay không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Hoàng Thị Hiền như sau:

Theo điểm d, khoản 1, Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ, người làm việc theo HĐLĐ trong cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp là đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ.

Khoản 3, Điều 2, Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP quy định, đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng, chỉ tổng hợp số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn trong cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (không bao gồm số người làm việc theo chế độ HĐLĐ xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính nhà nước) để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP.

Căn cứ hướng dẫn trên, chỉ có người làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được xác định kinh phí chi trả phụ cấp công vụ. Còn trường hợp người lao động thực hiện HĐLĐ xác định thời hạn trong cơ quan hành chính nhà nước  chưa thấy có hướng dẫn xác định kinh phí chi trả phụ cấp công vụ.

Cụ thể trường hợp ông Bùi Văn Hùng, ngày 10/10/2012 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu có Quyết định số 436/QĐ-SNN về việc HĐLĐ với ông. Theo quyết định này, ông Hùng được nhận vào làm việc tại Chi cục Phát triển nông thôn (là tổ chức hành chính trực thuộc Sở), hưởng lương nhóm ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003), hệ số lương 2,34 và được hưởng các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành kể từ ngày 16/10/2012.

Theo pháp luật về lao động, HĐLĐ là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Quyết định số 436/QĐ-SNN ngày 10/10/2012 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu về việc HĐLĐ với ông Bùi Văn Hùng không phù hợp quy định về hình thức và nội dung của HĐLĐ, chưa rõ công việc của ông Hùng, chưa rõ thời hạn của hợp đồng.

Do vậy cần làm rõ, nếu ông Hùng đang làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, thực hiện một trong những loại công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì được xác định kinh phí chi trả phụ cấp công vụ.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

 

Từ khóa: phụ cấp công vụ , hợp đồng lao động , kinh phí