(Chinhphu.vn) – Người bác của ông Hứa Minh Tài đang hưởng chế độ trợ cấp đối với người bị nhiễm chất độc da cam, sống 1 mình không có vợ, con, được xét thuộc hộ nghèo. Năm nay bác ông đủ 60 tuổi. Ông Tài hỏi, bác ông có được hưởng thêm chế độ người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Tài như sau:

Khoản 1, Điều 17 Luật Người cao tuổi quy định: Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền lợi phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền lợi phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng thì được hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

Nếu bác của ông Tài có đủ điều kiện như quy định của Luật Người cao tuổi thì được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Chinhphu.vn