(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của bà Lê Thị Suốt (C1Thitran_dg@...), con gái bà Suốt được tuyển dụng làm giáo viên, đã ký hợp đồng làm việc có thời hạn 12 tháng từ ngày 1/1/2013-1/1/2014. Thời gian tập sự là 12 tháng kể từ ngày 1/1/2013-1/1/2014.

Trong thời gian tập sự, tháng 9/2013 sắp tới, con bà Suốt sẽ nghỉ sinh con. Bà Suốt hỏi, khi hết thời gian nghỉ thai sản 6 tháng (từ 1/9/2013 đến hết tháng 2/2014), con bà có phải tiếp tục chế độ tập sự với thời gian còn lại là 4 tháng (từ tháng 3 đến hết tháng 6/2014) không?

Đến ngày 1/1/2014 hợp đồng làm việc con bà Suốt ký khi được tuyển dụng hết thời hạn. Vậy cơ quan tuyển dụng có gia hạn hợp đồng hay chấm dứt hợp đồng?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp thắc mắc của bà Suốt như sau:

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ BHXH và thời gian ốm đau từ 3 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Trường hợp người con của bà Lê Thị Suốt, khi được tuyển dụng vào giáo viên đã ký hợp đồng làm việc có thời hạn 12 tháng từ ngày 1/1/2013 đến 1/1/2014. Thời gian tập sự là 12 tháng kể từ ngày 1/1/2013 đến 1/1/2014. Đến tháng 9/2013, con bà Suốt sẽ nghỉ sinh con hưởng chế độ BHXH. Đến khi đó, thời gian tập sự được 8 tháng, còn thiếu 4 tháng nữa mới hết thời gian tập sự.

Tại Điều 11, Điều 13 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn, hợp đồng làm việc xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người trúng tuyển vào viên chức. Căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời hạn cụ thể để ký hợp đồng xác định thời hạn nhưng không quá 36 tháng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu có thay đổi nội dung hợp đồng làm việc thì hai bên thỏa thuận các nội dung sửa đổi, bổ sung và được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng làm việc hoặc ký kết hợp đồng làm việc mới.

Hợp đồng mà con bà Suốt đã ký kết là hợp đồng làm việc xác định thời hạn 12 tháng, đến ngày 1/4/2014 thì hết thời hạn. Muốn tiếp tục làm việc sau thời hạn và hoàn thành thời gian tập sự còn thiếu 4 tháng, thì con bà Suốt cần phải có văn bản đề nghị tạm hoãn thực hiện hợp đồng từ tháng 9/2013 đến hết tháng 2/2014, sau đó tiếp tục thực hiện hợp đồng cho đủ thời gian 12 tháng; hoặc có văn bản đề nghị ký kết phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.

Sau thời gian tập sự, người tập sự đạt yêu cầu thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn sau khi đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Trường hợp người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì chấm dứt hợp đồng làm việc.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

- Trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè

- Đóng BHXH 6 tháng, được hưởng trợ cấp thai sản

- Trường hợp nào đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

- Chế độ thai sản với giáo viên

- Quy định về hợp đồng lao động và chế độ thai sản

- Chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ thai sản

Từ khóa: thai sản , tập sự