(Chinhphu.vn) –  Vợ của ông Phạm Cao Cường (cuong38c1@...) là viên chức y tế hiện công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, bắt đầu nghỉ chế độ thai sản từ ngày 1/10/2013. Ông Cường hỏi, vợ ông được hưởng trợ cấp thai sản theo mức lương cơ bản (1.050.000đ) hay mức lương cơ sở (1.150.000đ)?

Theo giải thích của bộ phận kế toán tại Bệnh viện nơi vợ ông Cường công tác, vì vợ ông Cường nghỉ thai sản chưa đủ thời gian ít nhất là 6 tháng kể từ ngày áp dụng mức lương mới (1/7/2013) nên BHXH tỉnh Hòa Bình trả lời không đủ điều kiện để áp dụng mức lương mới (1.150.000đ) khi tính chế độ thai sản mà vẫn áp dụng mức lương cũ (1.050.000 đồng). 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013, Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 4409/BHXH-CSXH ngày 6/112013 của BHXH Việt Nam về giải quyết hưởng các chế độ BHXH kể từ ngày 1/7/2013 thì người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản từ ngày 1/7/2013 trở đi được tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.

Trường hợp đang hưởng trợ cấp thai sản trước ngày 1/7/2013 mà từ ngày 1/7/2013 trở đi còn thời hạn hưởng trợ cấp thì căn cứ thời gian nghỉ việc hưởng chế độ để giải quyết (thời gian hưởng trợ cấp thai sản trước ngày 1/7/2013, mức hưởng trợ cấp thai sản tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng, thời gian hưởng trợ cấp thai sản từ ngày 1/7/2013 tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng). Khoản trợ cấp một lần khi sinh con được tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng (nếu sinh con trước ngày 1/7/2013) hoặc mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng (nếu sinh con từ ngày 1/7/2013 trở đi).

Với quy định trên, trường hợp vợ của ông Phạm Cao Cường là viên chức y tế, công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ ngày 1/10/2013. Nếu vợ của ông thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì được áp dụng mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng để tính hưởng chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 66/2013/NĐ-CP