(Chinhphu.vn) – Mẹ của bà Nguyễn Phương Mai (tỉnh Bắc Ninh) sinh năm 1960, tính đến tháng 7/2017 đã tham gia BHXH bắt buộc được 19 năm 6 tháng. Bà Mai hỏi, mẹ của bà có được đóng BHXH một lần cho số tháng còn thiếu để hưởng lương hưu không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 85 Luật BHXH năm 2014, Mục 4 Điều 15 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, trường hợp mẹ của bà sinh năm 1960, tính đến tháng 7/2017 đủ điều kiện về hưởng lương hưu (55 tuổi) nhưng thời gian tham gia BHXH bắt buộc còn thiếu 6 tháng. Do đó, mẹ của bà đủ điều kiện đóng BHXH bắt buộc 1 lần cho số tháng còn thiếu trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí tử tuất để được hưởng lương hưu theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , hưu trí , lương hưu