(Chinhphu.vn) - Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh.

Bà Nguyễn Thị Thanh (TP. Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống trong đấu thầu như sau:

Một gói tư vấn bao gồm hai công việc A và B. Nhà thầu tham gia dự thầu với tư cách liên danh 3 công ty (1, 2, 3). Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ năng lực thì nhà thầu số 2 đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm cho công việc A, nhà thầu số 3 đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm cho công việc B, còn nhà thầu số 1 thì không có kinh nghiệm năng lực liên quan đến cả 2 công việc A và B. Nếu xét về tổng năng lực và kinh nghiệm của liên danh (1, 2, 3) thì liên danh vẫn đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu này.

Bà Thanh hỏi, trường hợp này liên danh có hợp lệ không? Nhà thầu số 1 không có năng lực thì đứng tên trong liên danh có vi phạm không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Ngoài ra, theo quy định tại Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Liên danh , nhà thầu , dự thầu , hồ sơ mời thầu