(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Nhân Văn (nhanvanvtn2@..) ký HĐLĐ không xác định thời hạn với 1 công ty Nhà nước từ năm 1976 đến nay. Năm nay ông 57 tuổi, vừa qua công ty có thông báo về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động làm việc nặng nhọc, độc hại từ 15 năm trở lên.

Ông Văn muốn được biết nếu ông chưa muốn nghỉ hưu nhưng công ty buộc ông phải nghỉ hưu trước tuổi thì có đúng quy định không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp thắc mắc của ông Văn như sau:

Tuổi nghỉ hưu

Điều 187 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động như sau: Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm so với quy định nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Điều kiện hưởng lương hưu

Khoản 1 Điều 50 Luật BHXH quy định, người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

- Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Trường hợp ông Nguyễn Nhân Văn hỏi, theo quy định của Bộ Luật lao động và Luật BHXH, tuổi nghỉ hưu đối với nam là đủ 60 tuổi, đối với nữ là đủ 55 tuổi. Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định (nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi; nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi) khi có đủ 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Quy định ưu việt này nhằm tạo điều kiện cho người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, trong thời gian 5 năm cuối trước khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ, mà không đảm đương được công việc đang làm thì có thể được nghỉ việc hưởng lương hưu sớm hơn quy định.

Theo luật sư, quy định “có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn” nêu tại khoản 2 Điều 187 Bộ Luật Lao đông là quy định tùy nghi, không phải là quy định bắt buộc. Do vậy, công ty không được bắt buộc ông Văn phải nghỉ hưu sớm trước khi đủ 60 tuổi. Nếu ông Văn không đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, thì HĐLĐ không xác định thời hạn mà ông đã ký với Công ty được thực hiện đến khi ông đủ 60 tuổi.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

- Trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi

- Tính mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

- Điều kiện, thủ tục nghỉ hưu trước tuổi

- Tính tuổi nghỉ hưu đối với người làm việc trong môi trường độc hại

- Về danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Từ khóa: nghỉ hưu trước tuổi , công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm