(Chinhphu.vn) – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Kim (Hà Nội) ký 1 hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn 36 tháng với ông A (theo Điều 10 Bộ luật Lao động), tiếp đó ký 1 HĐLĐ không xác định thời hạn. Ông A làm việc tiếp tại Công ty hơn 2 năm thì xin nghỉ việc (tổng thời gian ông A làm việc tại Công ty là hơn 5 năm).

Các bên đã tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định, không có gì vướng mắc. Một thời gian sau, do nhu cầu của hai bên, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Kim và ông A muốn tiếp tục hợp tác.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Kim hỏi, Công ty sẽ ký HĐLĐ với ông A theo Mục B, Khoản 1, Điều 12 Bộ luật Lao động (HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 -36 tháng) hay theo mục A (HĐLĐ không xác định thời hạn)? Theo Điều 112 của Bộ luật Lao động về nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc thì ông A có được tăng tương ứng 1 ngày nghỉ hàng năm không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo thông tin cung cấp, ông A làm việc tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Kim theo 2 HĐLĐ, với tổng thời gian làm việc tại Công ty là trên 5 năm (gồm 1 HĐLĐ xác định thời hạn 36 tháng và 1 HĐLĐ không xác định thời hạn, thời gian ông A làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn là hơn 2 năm), sau đó 2 bên chấm dứt HĐLĐ theo thỏa thuận, đúng quy định.

Sau khi chấm dứt HĐLĐ một thời gian, nếu ông A lại được tuyển dụng vào Công ty thì ông A và Công ty tiến hành giao kết HĐLĐ theo một trong các loại HĐLĐ quy định tại Khoản 1, Điều 22 Bộ luật Lao động tùy theo nhu cầu và thỏa thuận của 2 bên.

Về ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, Điều 112 Bộ luật Lao động quy định: “Cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định tại Khoản 1, Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 1 ngày”.

Điều 112 Bộ luật Lao động không quy định 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động là liên tục, hay nói cách khác thời gian làm việc cho một người sử dụng lao động bao gồm cả các khoảng thời gian không liên tục, ngắt quãng mà người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động.

Trường hợp ông A quay trở lại làm việc tại Công ty (mà trước đó đã làm việc cho Công ty hơn 5 năm) thì ông A được nghỉ hàng năm theo quy định tại Khoản 1, Điều 111 Bộ luật Lao động và cứ 5 năm làm việc cho Công ty thì ông A được tăng thêm tương ứng 1 ngày nghỉ hàng năm.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hợp đồng lao động , tuyển dụng , ngày nghỉ hàng năm