(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hiếu (Bình Dương) hỏi, tỷ lệ đóng BHXH hiện nay là bao nhiêu? Theo ông được biết, mức đóng là 32%. Trong khi đó năm 2018, công ty đóng cho ông ghi trong sổ là BHXH 22%, ốm đau thai sản 3%, TNLĐ-BNN 0,5%, BHTN 3%, tổng cộng 28,5%. Vậy, tỷ lệ này có đúng quy định không?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Căn cứ vào Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, Luật BHXH năm 2014, Luật Việc làm năm 2013, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Nghị định 44/2017/NĐ-CP, Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì mức đóng BHXH bắt buộc đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ); quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (LĐ); quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) được thực hiện theo bảng dưới đây:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ HT ÔĐ
14% 3% 0,5% 1% 3% 8% - - 1% 1,5%
21,5% 10,5%
Tổng cộng 32%

 Chinhphu.vn


Từ khóa: Mức đóng BHXH , người lao động , người sử dụng lao động