(Chinhphu.vn) - Tiếp nhận kiến nghị của bà Tạ Thị Bảy (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) liên quan đến việc cấp nhầm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND tỉnh Tiền Giang đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Châu Thành sớm giải quyết nội dung đơn của bà Bảy theo quy định của pháp luật.

Gia đình bà Tạ Thị Bảy (tathibaytg@...) có 1.186m2 đất tại ấp Tân Xuân, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Năm 1992, bà Bảy đã chuyển nhượng một phần đất và còn lại 826m2.

Năm 2007, khi bà Bảy làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) thì được cán bộ địa chính xã thông báo, diện tích đất của gia đình bà đã bị cấp nhầm vào GCN QSDĐ của hộ liền kề. Bà Bảy đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị giải quyết.

Từ năm 2011, cán bộ địa chính xã Tân Hội Đông đã gửi hồ sơ về huyện Châu Thành đề nghị hủy GCN QSDĐ đã cấp cho hộ gia đình liền kề nhà bà Bảy.

Tuy nhiên đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Bà Bảy đề nghị được xem xét, giải quyết sai sót trên và thực hiện cấp GCN QSDĐ cho gia đình bà.

Tiếp nhận kiến nghị của bà Tạ Thị Bảy, sau khi xem xét, UBND tỉnh Tiền Giang đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Châu Thành sớm giải quyết nội dung đơn của bà Bảy theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này khi nhận được kết quả giải quyết của UBND huyện Châu Thành.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân