(Chinhphu.vn) - Chị ruột của ông Vũ Xuân Chiến (TP. Hồ Chí Minh) định cư ở Mỹ, chồng ở Việt Nam. Hai vợ chồng có tài sản chung là một căn nhà tại Việt Nam. Nay, chị ông Chiến uỷ quyền cho ông ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà. Ông hỏi, trường hợp này tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Tại Điểm b.2, Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân quy định, “Trường hợp uỷ quyền quản lý bất động sản mà cá nhân được uỷ quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có các quyền như đối với cá nhân sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế là cá nhân ủy quyền bất động sản”.

Điểm e, Khoản 5, Điều 2 Thông tư nêu trên quy định về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: “Thu nhập từ việc uỷ quyền quản lý bất động sản mà người được uỷ quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật”.

Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm, “Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau”.

Thuế suất với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Tại Khoản 11, Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 18 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 về thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản:

“1. Thu nhập tính thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

2. Giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

a) Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Trường hợp chuyển nhượng nhà gắn liền với đất thì phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định. Trường hợp UBND cấp tỉnh không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, về giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất...".

Tại Khoản 12, Điều 2 của Nghị định quy định, “Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng".

Căn cứ các quy định nêu trên, theo trình bày của ông Vũ Xuân Chiến, chị ruột của ông làm ủy quyền ở nước ngoài và gửi về Việt Nam để ông Chiến và chồng của chị ông ký hợp đồng chuyển nhượng nhà (hợp đồng ủy quyền trên phần sở hữu của chị ông Chiến trong phần tài sản chung hai vợ chồng), nếu tại hợp đồng uỷ quyền có thoả thuận ông Chiến có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật thì khi uỷ quyền chị ông Chiến phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định nêu trên, trường hợp này được xác định là thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản giữa chị em ruột với nhau.

Khi ông Chiến (người được uỷ quyền) và người chồng của chị ông ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà cho người khác thì phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định với thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 2% theo giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng (nếu giá chuyển nhượng nhà trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do UBND Thành phố quy định thì giá chuyển nhượng nhà là giá tính lệ phí trước bạ do UBND Thành phố quy định tại thời điểm chuyển nhượng).

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thuế TNCN , chuyển nhượng bất động sản , hợp đồng ủy quyền