(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Bẩy (Gia Lai) hỏi: Kênh bê tông mặt cắt ngang là hình chữ nhật, chiều cao tường kênh dưới 1m, vậy ván khuôn để thi công bê tông thành kênh là ván khuôn tường hay ván khuôn mái bờ kênh mương và áp mã hiệu định mức nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, việc vận dụng các định mức dự toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công.

Theo nội dung câu hỏi của ông Bẩy, kênh bê tông có mặt cắt ngang là hình chữ nhật, chiều cao tường kênh dưới 1m, trong quá trình xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình cho công tác này thì có thể vận dụng mã hiệu định mức ván khuôn tường.

Trường hợp định mức trên không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể của công trình để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình, thì chủ đầu tư tổ chức lập, điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Định mức , dự toán , công trình xây dựng , thi công