(Chinhphu.vn) - Phạm Xuân Sơn (duylyhp@..), hiện là Phó Chủ tịch UBND xã Hương Phong, nhập ngũ tháng 4/1981, tháng 12/1984 được xuất ngũ về địa phương. Từ tháng 1/1985 đến tháng 12/1987 giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn kiêm Xã đội phó. Từ tháng 1/1988 đến tháng 12/1990 làm Bí thư Xã đoàn kiêm Xã đội phó.

Tháng 1/1991 – 11/1994 do hoàn cảnh gia đình nên xin nghỉ việc (không được hưởng chế độ trợ cấp khi nghỉ việc theo Nghị định 46/CP năm 1993).

Từ tháng 12/1994 – 12/1999 được bầu vào đại biểu HĐND xã, Ủy viên Ủy ban, giữ chức vụ Xã đội trưởng.

Năm 1997, thực hiện kê khai thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) ông đã khai quá trình công tác từ năm 1981 đến 1990 nhưng không được BHXH chấp thuận.

Ông Sơn hỏi: Theo quy định hiện hành, thời gian công tác từ năm 1981 đến năm 1990 có được tính là thời gian đã đóng BHXH để cộng dồn vào thời gian đóng BHXH của ông hiện nay không?

Về vấn đề trên, Luật sư  Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Việc giải quyết các tồn tại về chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã, trong đó có  thời gian công tác trước ngày 1/1/1998 được tính là đã đóng BHXH được quy định tại các khoản 3, 4, 6 Điều 8, Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 16, Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

Theo đó, cán bộ xã có thời gian đóng BHXH theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn, mà chưa hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần (kể cả các trường hợp đã có quyết định nghỉ chờ giải quyết chế độ nhưng chưa gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH), thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH để giải quyết chế độ BHXH khi đủ điều kiện theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh khác có trong định biên được phê duyệt thuộc UBND theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP đã đóng BHXH theo mức sinh hoạt phí của chức danh này mà chưa hưởng trợ cấp một lần thì được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH để giải quyết chế độ BHXH khi đủ điều kiện theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với những trường hợp giữ chức danh khác thuộc UBND có trong định biên được phê duyệt và có hưởng sinh hoạt phí của chức danh này nhưng chưa đóng BHXH thì được truy nộp tiền đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng BHXH.

Thời gian truy nộp BHXH tính từ ngày 1/1/1998 đến ngày Nghị định số 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ  về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có hiệu lực thi hành (truy nộp đối với từng trường hợp cụ thể tính theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức danh khác có hưởng sinh hoạt phí).

Mức truy nộp bằng 15% mức sinh hoạt phí của chức danh đó theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP và được điều chỉnh theo tiền lương tối thiểu chung tại thời điểm truy nộp (trong đó cán bộ xã đóng 5%, ngân sách nhà nước đóng 10%).

Thời gian được tính là đã đóng BHXH

Cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 1/1/1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 1/1/1998 được tính là thời gian đã đóng BHXH.

Đối với cán bộ cấp xã giữ chức danh theo Nghị  định số 09/1998/NĐ-CP có thời gian gián đoạn trước tháng 1/1998 không quá 12 tháng thì được cộng nối thời gian công tác trước đó với thời gian công tác sau này để tính hưởng BHXH.

Cụ thể trường hợp ông Phạm Xuân Sơn có thời gian tham gia quân đội tháng 4/1981 -12/1984 khi  xuất ngũ trở về địa phương tham gia công tác xã.

Tháng 1/1985 đến tháng  12/1987 ông Sơn giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn kiêm Xã đội phó. Từ tháng 1/1988 đến 12/1990 là Bí thư Xã đoàn kiêm Xã đội phó. Trong khoảng thời gian này cán bộ xã hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975. Thời gian này chưa có quy định đóng BHXH.

Từ tháng 1/1991 đến 11/1994 do hoàn cảnh gia đình nên ông Sơn xin nghỉ việc. Thời điểm ông Sơn nghỉ việc (tháng 1/1991) chế độ đối với cán bộ xã thực hiện theo Quyết định số 130/CP của Chính phủ chỉ có cán bộ xã già yếu nghỉ việc mới được hưởng phụ cấp, nên khi ông nghỉ việc không có phụ cấp là phù hợp với quy định lúc đó.

Ngày 23/6/1993, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/CP, từ ngày Nghị định này có hiệu lực (1/6/1993) cán bộ xã làm công tác ở xã liên tục từ 10 năm trở lên và không vi phạm kỷ luật thì khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần. Do ông Sơn nghỉ việc trước ngày Nghị định 46/CP có hiệu lực nên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định này.

Từ tháng 12/1994 – 12/1999 ông Sơn được bầu vào đại biểu HĐND xã, Ủy viên ủy ban, giữ chức vụ Xã đội trưởng. Trong giai đoạn này, ông Sơn được hưởng mức sinh hoạt phí theo Nghị định số 46/CP năm 1993, Nghị định 50/CP năm 1995 và từ ngày 1/1/1998 hưởng mức sinh hoạt phí, đóng BHXH theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP. 

Năm 1997, thực hiện việc kê khai đóng BHXH theo Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995, ông Sơn không được BHXH chấp thuận thời gian công tác trước tháng 1/1991 là thời gian đóng BHXH.

Hiện nay, quy định tại điểm c, điểm d Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BLĐTBXH cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 1/1/1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 1/1/1998 được tính là thời gian đã đóng BHXH. Nếu có thời gian gián đoạn trước tháng 1/1998 không quá 12 tháng thì được cộng nối thời gian công tác trước đó với thời gian công tác sau này để tính hưởng BHXH.

Nhưng trước tháng 1/1998, ông Sơn có thời gian gián đoạn công tác từ 1/1991 đến tháng 11/1994 (trên 12 tháng) do nghỉ việc nên không được cộng nối thời gian công tác trước tháng 1/1991 với thời gian công tác sau này (từ thời điểm tháng 12/1994 trở đi) để tính hưởng BHXH.

      Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

Thời gian tính đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ cấp xã

Giải đáp thắc mắc của bạn đọc về việc đóng BHXH

Cách tính thời gian công tác đối với cán bộ cấp xã

Hướng dẫn cộng nối thời gian công tác để tính hưởng BHXH

Đối tượng cán bộ xã được truy thu đóng bảo hiểm xã hội

 

Từ khóa: 92/2009/NĐ-CP , 09/1998/NĐ-CP