(Chinhphu.vn) – Ông Lương Đình Trọng (tỉnh Ninh Bình) sinh năm 1968, nhập ngũ tháng 9/1985, công tác tại Phòng Cơ yếu, Bộ Tham mưu, Quân đoàn I, được đơn vị giải quyết cho nghỉ hưu từ tháng 9/2012, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Trọng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để ông được hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ.

Về vấn đề này, Cục Quân lực – Bộ Tổng tham mưu trả lời ông Lương Đình Trọng như sau:

Ngày 17/6/2013, Văn phòng Quân ủy Trung ương (QUTW) có Thông báo số 386-TB/VPQUTW về việc thông báo kết luận của Thường vụ QUTW về giải quyết chế độ cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP. Trong đó có nội dung “chưa giải quyết việc truy trả chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng nghỉ hưu trước hạn tuổi quy định từ 3 năm trở lên quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Chỉ thị số 328-CT/QUTW ngày 26/6/2012 của Thường vụ QUTW, đã có Quyết định nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền từ ngày 1/7/2008 đến hết năm 2012 (cả sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp). Khi có ngân sách Nhà nước đảm bảo sẽ triển khai thực hiện”.

Như vậy, ông Lương Đình Trọng thuộc đối tượng quy định tại Thông báo nêu trên, nên ông sẽ được xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn