(Chinhphu.vn) - Ông Đào Duy Kiên (kien.khtc@...) công tác tại Ban quản lý các dự án giao thông trọng điểm tỉnh Điện Biên, đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc về hệ số điều chỉnh tăng thêm đối với tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ông Kiên hỏi: Hệ số tăng thêm đối với tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện được áp dụng theo văn bản nào? Trường hợp không còn áp dụng hệ số tăng thêm này thì cơ quan của ông có được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung, miễn sao không làm tăng thêm chi phí quản lý dự án theo quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương so với mức lương tối thiểu chung đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản trước đây thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, tại Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012 đã bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH nêu trên, không còn quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương so với mức lương tối thiểu chung đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các Bộ có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2011/TT-BTC, trong đó có quy định về hệ số điều chỉnh tiền lương tăng thêm.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

Quy định về thành lập Ban quản lý dự án xây dựng

Tiền lương của Ban quản lý dự án đầu tư công trình cấp nước

Tiền lương của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Từ khóa: ban quản lý dự án đầu tư xây dựng , lương tối thiểu