(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Quang Tuân công tác tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang. Trung tâm được thành lập ngày 22/1/2015, hoạt động trong 3 lĩnh vực: xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Ông Tuân đề nghị được hướng dẫn trình tự, thủ tục đổi tên đơn vị thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch để phán ánh đúng chức năng nhiệm vụ và tên thống nhất với các tỉnh có cùng mô hình trên cả nước.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Việc xác định tên gọi của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang đã được nghiên cứu khi Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tên gọi của Trung tâm có tính khái quát cao, thành tố “Xúc tiến đầu tư” trong tên gọi của Trung tâm không nên hiểu theo nghĩa hẹp là chỉ liên quan đến lĩnh vực đầu tư mà cần được hiểu theo nghĩa rộng là xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực (theo chức năng, nhiệm vụ được giao) để phát triển tỉnh Tuyên Quang.

Vì vậy, việc đổi tên của Trung tâm là không cần thiết. Trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị đổi tên của Trung tâm thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: sự nghiệp công lập , trung tâm , đổi tên