(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, việc lập quy hoạch phân khu không thực hiện đối với thị trấn, do đó trường hợp đô thị loại 4 chưa được công nhận phân loại đô thị thì chưa triển khai lập quy hoạch phân khu.

Ông Vũ Hồng Thuấn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hỏi: Thị trấn Long Hải và thị trấn Long Điền được sáp nhập và đã được phê duyệt quy hoạch chung là đô thị loại 4, nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt công nhận phân loại đô thị thì có được triển khai quy hoạch phân khu không? Hai xã nằm trong quy hoạch chung đô thị sẽ được quản lý quy hoạch như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Thuấn hỏi như sau:

Việc lập quy hoạch phân khu không thực hiện đối với thị trấn, do đó, trường hợp đô thị loại 4 chưa được công nhận phân loại đô thị (đồng nghĩa với việc chưa được công nhận phân cấp đô thị) thì chưa triển khai lập quy hoạch phân khu.

Về việc quản lý quy hoạch xã nằm trong quy hoạch chung đô thị: Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - QCXDVN 01: 2008/BXD, đất đô thị là đất nội thành phố, đất nội thị xã và đất thị trấn.

Đất ngoại thành, ngoại thị đã có quy hoạch và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để phát triển đô thị được quản lý như đất đô thị.

Như vậy, trường hợp hai xã đã được xác định cho phát triển đô thị (đã được lập quy hoạch chung đô thị) thì được quản lý như đất đô thị.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có thông tin trả lời công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

Không lập quy hoạch phân khu cho các thị trấn

Từ khóa: Quy hoạch đô thị , quản lý quy hoạch