(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Phạm Xuân Phong (Kiên Giang) tổ chức đấu thầu gói thầu dưới 5 tỷ đồng, chỉ có 2 nhà thầu vừa và nhỏ tham gia nhưng đều không đạt. Đơn vị ông đã phê duyệt lại hồ sơ mời thầu và đề nghị tổ tư vấn bỏ phần cấp doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Ông Phong hỏi, đơn vị ông làm như vậy có đúng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Đối với trường hợp của ông Phạm Xuân Phong, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp có giá không quá 5 tỷ đồng phải tuân thủ quy định nêu trên.

Trường hợp đã tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng không có doanh nghiệp cấp nhỏ, siêu nhỏ đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì cần kiểm tra lại tính rộng rãi của việc đăng tải thông tin đấu thầu và tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu. Theo đó, không được đưa ra các tiêu chuẩn quá cao, không cần thiết đối với gói thầu, nằm ngoài khả năng đáp ứng của các nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Chinhphu.vn


 

Từ khóa: Đấu thầu , gói thầu quy mô nhỏ , cấp doanh nghiệp