(Chinhphu.vn) - Ông Thân Văn Tiếp (thantiep59@...) nghỉ công tác cán bộ xã từ tháng 6/2011. Khi nghỉ việc ông đang hưởng lương bậc 2 cán bộ chuyên trách xã, hệ số 2,45. Trong thời gian nghỉ công tác, ông Tiếp có đóng BHXH tự nguyện liên tục.

Năm 2013, ông Tiếp được cấp bằng đại học và đến tháng 2/2015 thì trở lại tham gia công tác cán bộ xã, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã. Ông Tiếp hỏi, trường hợp của ông xếp lương như thế nào là phù hợp với quy định hiện hành?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Thân Văn Tiếp như sau:

Theo điểm b, khoản 1, Điều 5, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì, cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tại điểm a, điểm c, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn, cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP thì thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Cán bộ cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003); tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch chuyên viên (cao đẳng, mã số 01a.003); tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004).

Văn bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bằng.

- Trường hợp đã có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức danh cán bộ cấp xã (lần đầu) từ ngày 1/1/2010 trở về sau, thì kể từ ngày được bầu cử, bổ nhiệm được xếp vào hệ số lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính quy định tại điểm a khoản 2 này và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh đảm nhiệm. Nếu có tổng hệ số lương được xếp ở ngạch công chức cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh hiện đảm nhiệm thấp hơn so với hệ số lương chức vụ bậc 1 của cùng chức danh chưa có trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP thì được hưởng thêm hệ số chênh lệch cho bằng hệ số lương chức vụ bậc 1 đó. Hệ số chênh lệch này giảm tương ứng khi được nâng bậc lương trong ngạch được xếp.

- Cán bộ cấp xã có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thuộc diện được xếp lương theo ngạch công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo nếu tự nguyện có đơn đề nghị xếp lương chức vụ theo chức danh hiện đảm nhiệm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP thì được xếp lương chức vụ theo chức danh hiện đảm nhiệm và không hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Trường hợp ông Thân Văn Tiếp, là cán bộ chuyên trách xã đã nghỉ công tác từ tháng 6/2011, tiếp tục đóng BHXH tự nguyện đến tháng 2/2015 mới tham gia công tác trở lại. Sau 2 năm nghỉ công tác, năm 2013 ông mới có bằng đại học. Sau gần 4 năm nghỉ việc, tháng 2/2015, ông Tiếp mới tham gia công tác trở lại, được bầu cử (hoặc bổ nhiệm) chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã.

Theo luật sư, trường hợp của ông Tiếp tương tự như trường hợp đã có bằng tốt nghiệp đại học được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức danh cán bộ cấp xã (lần đầu) từ ngày 1/1/2010 trở về sau, do vậy áp dụng quy định tại điểm a, điểm c  khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2010/TT-BNV, kể từ ngày được bầu cử, bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã, được xếp vào hệ số lương bậc 1 của  ngạch chuyên viên (mã số 01.003) hệ số 2,34 theo bảng lương số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,2 theo Điều 7 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, hướng dẫn tại điểm c, khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 03/2010/TT-BNV là phù hợp.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: cán bộ xã , xếp lương , bằng đại học , bổ nhiệm