(Chinhphu.vn) - Bà Phan Tri Tố Anh (Cần Thơ) hỏi: Cơ quan tôi có 1 viên chức quản lý (cấp trưởng phòng) đã công tác liên tục được 27 năm, vì lý do sức khỏe, phải làm đơn xin thôi việc và đã báo trước cho cơ quan 6 tháng, tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan trả lời chỉ giải quyết khi tìm được nhân sự thay thế. Trường hợp của viên chức này giải quyết như vậy có đúng không?
Ảnh minh họa
Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Tố Anh hỏi như sau:

Việc giải quyết thôi việc đối với viên chức được quy định tại Điều 38 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp bà Phan Tri Tố Anh phản ánh, nếu thực sự do yêu cầu công tác và cơ quan chưa bố trí được người thay thế viên chức xin thôi việc, việc lãnh đạo cơ quan đã có văn bản trả lời viên chức lý do chưa được giải quyết thôi việc, khi tìm được người thay thế vị trí công việc của viên chức xin thôi việc sẽ giải quyết thôi việc theo nguyện vọng, là đúng thẩm quyền và đúng quy định tại điểm d, Khoản 2 và điểm b Khoản 3 Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

Tuy nhiên, khoản 4 và điểm d, điểm e khoản 5 Điều 29 Luật Viên chức quy định, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 6 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 3 ngày.

Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp: Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng; Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 3 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

Áp dụng quy định này, đối với viên chức đã có đơn xin thôi việc, có báo trước với cơ quan từ 6 tháng nay nhưng chưa được giải quyết thì, viên chức đó có thể lựa chọn hình thức thôi việc là đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Hợp đồng làm việc , thôi việc