(Chinhphu.vn) - Ông Hồ Đắc Thành (Bình Định) là viên chức y tế trường học tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ông Thành hỏi, theo quy định, ông có được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề 70% không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Hiện nay, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP thì phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối với: “Công chức, viên chức và người lao động trực tiếp làm chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế của Nhà nước bao gồm: Trạm y tế cấp xã; trạm y tế cơ quan, trường học; phòng khám đa khoa khu vực; nhà hộ sinh, trung tâm y tế, bệnh viện và các cơ sở y tế khác từ cấp xã trở lên”.

Như vậy, ông Thành là viên chức y tế, công tác tại trạm y tế cơ quan, trường học có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định thì được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Chinhphu.vn

Từ khóa: Phụ cấp ưu đãi , y tế , trường học , đặc biệt khó khăn