(Chinhphu.vn) - Tại Điều 7 của Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH đã quy định rõ 17 nhóm bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học, trong đó có mục số 14 - Bất thường sinh sản (Unusual birth): Vô sinh, đối tượng áp dụng là người trực tiếp tham gia kháng chiến.

Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Đồng Nai đề nghị Bộ Y tế bổ sung vào danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học, dioxin đối với trường hợp vô sinh của con, cháu những người bị nhiễm chất độc hóa học, dioxin đang được hưởng chế độ trợ cấp.

Bởi trên thực tế, họ là những thế hệ bắt đầu phải chịu ảnh hưởng từ cha, mẹ bị nhiễm chất độc hóa học, là nguyên nhân dẫn đến hậu quả vô sinh.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Ngày 30/6/2016, Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH về “Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016, thay thế Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu trên.

Tại Điều 7 của Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH đã quy định rõ 17 nhóm bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học, trong đó có mục số 14. Bất thường sinh sản (Unusual birth): Vô sinh. Đối tượng áp dụng là người trực tiếp tham gia kháng chiến

Hiện nay Bộ Y tế vẫn tiếp tục giao các nhà khoa học nghiên cứu và thu thập bằng chứng khoa học và thực tiễn ở Việt Nam để bổ sung danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học để báo cáo Bộ Y tế xem xét phê duyệt.

Chinhphu.vn

Từ khóa: chất độc hóa học , kháng chiến