(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, cử tri tỉnh An Giang phản ánh, cán bộ xã công tác lâu năm có hệ số lương cao nhưng do chuẩn hoá đi học, có bằng chuyên môn thì lại xếp mức lương thấp. Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, có điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh An Giang như sau:

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 hướng dẫn thực hiện.

Trong đó, khoản 2 Điều 2 Thông tư này hướng dẫn việc chuyển xếp lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ hệ số lương chức vụ vào ngạch, bậc công chức hành chính được căn cứ vào từng thời điểm trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn) đã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức hành chính.

Sau khi xếp vào bậc lương trong ngạch công chức hành chính cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh hiện đảm nhiệm, nếu thấp hơn so với hệ số lương chức vụ đã hưởng, thì được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương chức vụ đã hưởng.

Trường hợp cán bộ cấp xã có bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nếu tự nguyện có đơn đề nghị xếp lương chức vụ theo chức danh hiện đảm nhiệm thì được xếp lương chức vụ theo chức danh hiện đảm nhiệm và không hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Như vậy, việc xếp lương nêu trên đã bảo đảm tương quan tiền lương thực hưởng của cán bộ cấp xã trước và sau khi chuyển xếp, được đa số cán bộ cấp xã đồng tình.

Chinhphu.vn

Từ khóa: cán bộ xã , xếp lương