(Chinhphu.vn) - Tháng 12/2011, ông Nguyễn Duy Phúc trúng tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang. Sau khi trúng tuyển, xét theo bằng Trung cấp Quản lý ruộng đất, ông Phúc được xếp lương khởi điểm bậc 1, hệ số 1,86.

Trước đó, từ tháng 3/1994 đến tháng 11/2011, ông Phúc lần lượt công tác tại Ban Quản lý ruộng đất và đo đạc bản đồ, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng tỉnh Hà Giang, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Phát triển quỹ đất (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang). Trong khoảng thời gian này, ông Phúc đã tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải hệ tại chức.

Ông Phúc hỏi, trường hợp của ông được xếp lương như vậy có đúng quy định không?

Tháng 12/2011, ông Phúc trúng tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi trúng tuyển, xét theo bằng Trung cấp Quản lý ruộng đất, ông Phúc được xếp lương khởi điểm bậc 1, hệ số 1,86. Ông Phúc hỏi, trường hợp của ông được xếp lương như vậy có đúng quy định không?

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xếp ngạch lương của ông Phúc và căn cứ Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ cá nhân, năm 1995, ông Phúc được Công ty khảo sát thiết kế xây dựng tỉnh Hà Giang ký hợp đồng làm việc và trả lương theo ngạch nhân viên kỹ thuật, hệ số lương theo quy định thang bảng lương của nhà nước.

Tháng 3/2009, ông Phúc chấm dứt Hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần thiết kế xây dựng Hà Giang để ký hợp đồng lao động ngoài biên chế với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, tiền công do người sử dụng lao động thoả thuận với người lao động.

Tháng 12/2011, ông Phúc đăng ký dự tuyển dụng viên chức theo nhu cầu của cơ quan ở vị trí làm việc theo chuyên ngành Quản lý ruộng đất phù hợp với chuyên ngành cần tuyển dụng của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Về chuyển xếp lương, do ông Phúc đã có thời gian làm việc tại doanh nghiệp nhà nước và được xếp lương theo thang bảng lương nhà nước quy định, nên việc xếp lương căn cứ vào tiết a, mục 9 Khoản III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 để xếp lương viên chức theo vị trí chuyên môn, nghiệp vụ của công việc mới đảm nhiệm.

Theo đó, tiền lương của ông Phúc chuyển xếp từ Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở công ty nhà nước bậc 3/8, hệ số 2,96 (kỹ sư) sang Bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ngày 5/1/2005.

Khi được tuyển dụng, cơ quan thẩm quyền quản lý viên chức thực hiện tuyển dụng ông Phúc theo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí của ngạch viên chức cần tuyển dụng là chuyên ngành Quản lý đấy đai, do đó việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương thực hiện theo tiết b, mục 10 Khoản III Thông tư số 79/2005/TT-BNV.

Như vậy, tiền lương của ông Phúc được chuyển xếp vào bậc 7/12, hệ số 3,06, mã số ngạch 13.096 (Kỹ thuật viên) kể từ ngày được tuyển dụng.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

Xếp lương khi tuyển dụng

Về việc xếp lương theo bằng cấp

Xếp lương đối với hệ cao đẳng

Xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề

Hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới

Hướng dẫn xếp lương đối với CBCCVC khi thay đổi công việc

Xếp lương thời gian công tác trước khi được tuyển dụng

Từ khóa: xếp lương , viên chức