(Chinhphu.vn) - Ông Lê Xuân Hồng có thời gian công tác tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước từ ngày 1/5/2003 đến hết tháng 9/2011, là Tổ phó Tổ chuyên môn phụ trách bậc học THCS. Ngày 1/10/2011, ông Hồng làm đơn xin thôi việc và bảo lưu chế độ BHXH bắt buộc. Trước khi thôi việc ông Hồng hưởng lương bậc 4, mã ngạch 15a.202.

Sau đó ông Hồng nộp đơn dự tuyển viên chức tại Phòng Giáo dục đào tạo quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, được tuyển dụng chính thức kể từ ngày 1/9/2012. Khi được tuyển dụng ông Hồng được xếp lương bậc 1, mã ngạch 15a.201. Ông Hồng hỏi, cách xếp bậc lương cho ông như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 27 Luật Viên chức quy định: Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Tại điểm 2, Mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ (có hiệu lực đến ngày 15/2/2013) quy định: Đối với trường hợp khi được tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đã có thời gian công tác liên tục có đóng BHXH trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước hoặc trước đây là cán bộ, công chức sau đó chuyển ra làm ở các khu vực khác ngoài nhà nước, nay được tuyển dụng và bố trí làm việc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì quá trình công tác có đóng BHXH được xem xét để làm cơ sở xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí được tuyển dụng.

Tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ (có hiệu lực từ ngày 15/2/2013) quy định:

Thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Theo thông tin ông Lê Xuân Hồng phản ánh, ông Hồng có thời gian công tác 8 năm 5 tháng (từ ngày 1/5/2003 đến hết tháng 9/2011) có đóng BHXH bắt buộc tại Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Đến ngày 1/10/2011, ông xin thôi việc theo nguyện vọng và bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc. Trước khi thôi việc đang hưởng lương bậc 4, hệ số 3,03, mã ngạch 15a.202 là ngạch giáo viên trung học cơ sở (trình độ cao đẳng).

Sau đó ông Hồng đã dự tuyển viên chức giáo dục tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, và đã được tuyển dụng chính thức từ ngày 1/9/2012, được xếp lương bậc 1 hệ số 2,34, mã ngạch 15a.201, là ngạch giáo viên trung học cơ sở chính (trình độ đại học).

Vào thời điểm ông Hồng được tuyển dụng, áp dụng khoản 1 Điều 27 Luật Viên chức, do đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng nên đã được cơ quan tuyển dụng viên chức miễn chế độ tập sự và bổ nhiệm vào ngạch tuyển dụng (ngạch giáo viên trung học cơ sở chính, trình độ đại học), hưởng lương bậc 1, hệ số 2,34. Tuy nhiên, ông chưa được xem xét quá trình công tác có đóng BHXH tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước để làm cơ sở xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí được tuyển dụng theo quy định tại điểm 2, Mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV.

Nay, căn cứ vào quy định tại khoản 3, Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 15/2/2013), ông Hồng cần có đơn đề nghị với hiệu trưởng trường học nơi ông đang làm việc và Phòng Giáo dục đào tạo quận Gò Vấp xem xét thời gian công tác 8 năm 5 tháng có đóng BHXH bắt buộc của ông tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, do ở nơi đó ông đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm hiện nay để tính vào thời gian xét nâng lương lần sau và xếp lương tương ứng.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Luật Viên chức