(Chinhphu.vn) – Bà nội của ông An Văn Minh (TP. Hà Nội) có người chồng trước là liệt sĩ Đinh Văn Khối, không có con chung. Sau đó bà nội ông tái giá và sinh được 6 người con, trong đó có 1 người con trai là liệt sĩ.

Năm 2013, ông Minh làm đơn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương hỏi về trường hợp của bà nội ông và được trả lời bà ông đủ điều kiện để tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Nhưng khi ông Minh làm hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện thì được trả lời bà ông chưa đủ điều kiện để xem xét đề nghị phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Ông Minh hỏi, bà nội ông có được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” không?

Về vấn đề này, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) trả lời ông Minh như sau:

Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định: Bà mẹ có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ thì được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 3, Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 quy định: Xét tặng hoặc truy tặng cho bà mẹ là vợ liệt sĩ tái giá nhưng vẫn có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ của liệt sĩ và nuôi con của liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc vì thực hiện nhiệm vụ hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc con hoặc bố, mẹ của liệt sĩ. Các trường hợp này phải được chính quyền cấp xã nơi lập hồ sơ xác nhận.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp bà nội của ông Minh có chồng trước và 1 con là liệt sĩ, thuộc đối tượng được xét, đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” nếu được chính quyền cấp xã nơi lập hồ sơ xác nhận là vợ liệt sĩ tái giá nhưng vẫn có trách nhiệm chăm sóc bố, mẹ của liệt sĩ (Có biên bản họp dòng họ của gia đình chồng trước) hoặc vì thực hiện nhiệm vụ hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc bố, mẹ của liệt sĩ.

Chinhphu.vn