(Chinhphu.vn) - Ông Trần Văn Cường công tác tại Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Phòng. Công ty ông là Chủ đầu tư thực hiện 1 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ. Thời điểm đóng thầu vào 14h00 ngày 5/6/2015.

Về tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu đáp ứng 1 cán bộ là "Chỉ huy trưởng công trình" và 1 người là "Cán bộ kỹ thuật tại hiện trường".

Trong hồ sơ dự thầu có bảng kê đáp ứng nhân sự thực hiện gói thầu, "Cán bộ kỹ thuật tại hiện trường" ghi tên là ông "Nguyễn Việt Hùng", cung cấp kèm theo bản hợp đồng lao động của Công ty ký với ông Nguyễn Việt Hùng ngày 11/3/2011, công chứng ngày 2/6/2015.

Nhưng các tài liệu khác trong hồ sơ dự thầu  như: Bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng, xác nhận của các Chủ đầu tư khác về thi công công trình tương tự... thì ghi tên là ông "Nguyễn Viết Hùng".

Sau khi Tổ chuyên gia yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu thể hiện kinh nghiệm của ông "Nguyễn Việt Hùng" là "Cán bộ kỹ thuật tại hiện trường". Văn bản của nhà thầu đã xác nhận có sai sót và xin điều chỉnh là ông "Nguyễn Viết Hùng" được công chứng ngày 8/6/2015.

Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu này bị loại, không đáp ứng về năng lực kinh nghiệm do đã thay đổi phương án dự thầu trong quá trình làm rõ. Ông Cường hỏi, đánh giá của Tổ chuyên gia trong tình huống trên có phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Trường hợp trong bảng kê nhân sự, nhà thầu kê tên cán bộ kỹ thuật tại hiện trường là ông Nguyễn Việt Hùng nhưng các bằng cấp, hợp đồng lao động lại mang tên ông Nguyễn Viết Hùng thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ về sự sai khác này.

Trường hợp sau khi làm rõ hồ sơ dự thầu, nhà thầu khẳng định đây là lỗi do sai sót trong quá trình đánh máy và nhà thầu đã đính chính lại tên của cán bộ kỹ thuật tại hiện trường là Nguyễn Viết Hùng thì đây được coi là lỗi không cơ bản và tiếp tục đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu này.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: đấu thầu , hồ sơ