(Chinhphu.vn) - Một trong các điều kiện để nhà thầu đáp ứng về tư cách hợp lệ là không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh).

Ông Nguyễn Hồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) công tác tại một đơn vị y tế. Đơn vị của ông đang đấu thầu mua một số vật tư y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Khi phát hành hồ sơ mời thầu và có 5 nhà thầu mua hồ sơ. Khi nhận hồ sơ dự thầu, cũng có 5 bộ hồ sơ của 4 nhà thầu trong danh sách mua hồ sơ. Trong đó có một nhà thầu nộp 2 bộ hồ sơ có ghi nội dung tên công ty, tên gói thầu, số bản gốc, bản chụp như nhau.

Ông Đăng hỏi, khi mở thầu thì 2 bộ hồ sơ của nhà thầu nói trên có hợp lệ không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm đ, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, một trong các điều kiện để nhà thầu đáp ứng về tư cách hợp lệ là không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh).

Theo đó, việc đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Trường hợp nhà thầu nộp 2 bộ hồ sơ dự thầu giống hệt nhau với cùng một tư cách tham dự thầu thì không bị coi là vi phạm quy định nêu trên.

Chinhphu.vn


 

Từ khóa: Hồ sơ dự thầu , nhà thầu , hợp lệ , đấu thầu rộng rãi