(Chinhphu.vn) – Ông Bùi Văn Giang (Bình Dương) phản ánh, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty TNHH Giày An Thịnh ngừng hoạt động và cho người lao động nghỉ việc không hưởng lương từ cuối tháng 6/2021 đến nay mà không có bất cứ hỗ trợ nào và không đóng BHXH cho người lao động. Ông Giang đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tiếp nhận phản ánh của công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã có văn bản yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giày An Thịnh rà soát, thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Công ty có trách nhiệm trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 99 của Bộ luật Lao động như sau: Ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Căn cứ Công văn số 4170/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 14/7/2021 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính Phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

- Trường hợp người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng (30 ngày) mức hỗ trợ 1.855.000 đồng/người;

- Trường hợp người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng (30 ngày) trở lên, mức hỗ trợ 3.710.000 đồng/người.

Căn cứ Công văn số 4922/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 26/8/2021 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ cho người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị chưa đáp ứng quy định về trả lương ngừng việc theo quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động, nếu Công ty TNHH Giày An Thịnh chưa thực hiện việc trả lương ngừng việc cho người lao động, Sở đề nghị Công ty căn cứ các quy định trên tiến hành lập thủ tục, hồ sơ gửi đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện để thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo quy định hoặc liên hệ Phòng Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn, hỗ trợ (địa chỉ: Tầng 6 tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, qua số điện thoại: 0826099898 hoặc 0274.3827421).

Chinhphu.vn

Từ khóa: hỗ trợ , người lao động , 68/NQ-CP