(Chinhphu.vn) – Chủ đầu tư, bên mời thầu căn cứ quy mô, tính chất và điều kiện cụ thể của từng gói thầu để yêu cầu về quy mô hợp đồng tương tự cho phù hợp (thông thường bằng 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét).

Theo phản ánh của ông Võ Lê Thành Công (TPHCM), tại Khoản 2.1, Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn hợp đồng tương tự về quy mô có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị gói thầu đang xét.

Trường hợp giá gói thầu là 9 tỷ đồng, chủ đầu tư duyệt hồ sơ mời thầu có yêu cầu nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện hoàn thành 1 hợp đồng mua sắm hàng hóa tương tự với giá trị hợp đồng là 8 tỷ đồng trở lên. Nếu theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT thì chỉ cần yêu cầu hợp đồng tương tự với giá trị 4,9 tỷ đồng là đạt yêu cầu.

Ông Công hỏi, trường hợp này chủ đầu tư duyệt hồ sơ mời thầu có đúng theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT hay không? Có bắt buộc hợp đồng tương tự quy định trong hồ sơ mời thầu chính xác là 70% giá gói thầu đang xét không? Hay được quyền yêu cầu trong khoảng 70% đến bằng giá thầu đang xét?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo hướng dẫn tại Khoản 2.1, Mục 2, Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn thành, bao gồm:

- Tương tự về chủng loại, tính chất: Có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét;

- Tương tự về quy mô: Có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét.

Đối với vấn đề của ông Công nêu, việc quy định tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu trong hồ sơ mời thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Theo đó, chủ đầu tư, bên mời thầu căn cứ vào quy mô, tính chất và điều kiện cụ thể của từng gói thầu để yêu cầu về quy mô hợp đồng tương tự cho phù hợp (thông thường bằng 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét); không được đưa ra yêu cầu quá cao hoặc quá khắt khe dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu.

Chinhphu.vn