(Chinhphu.vn) – Đối với gói thầu chia phần thì việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Yêu cầu về bảo đảm dự thầu được tính trên cơ sở từng phần.

Ông Trần Thanh công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh viện đang thực hiện gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, bao gồm 110 loại vật tư (mặt hàng), khi xây dựng danh mục hàng hóa thì không thể tập hợp thành từng phần của gói thầu mà để là 110 mặt hàng (110 phần của gói thầu). Ông Thanh hỏi, đơn vị của ông thực hiện như vậy có đúng không?

Khi các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu thì tùy khả năng cung cấp hàng hóa mà nhà thầu đó nộp một vài mặt hàng trong tổng số 110 mặt hàng. Trong hồ sơ mời thầu mỗi mặt hàng lại ghi bảo lãnh dự thầu theo từng mặt hàng một, ông Thanh hỏi, như vậy có đúng không? Có nhiều mặt hàng chỉ có 1 nhà thầu tham gia dự thầu nên không có nhà thầu để xếp thứ tự thì có vi phạm Luật Đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3, Điều 33 và Khoản 1, Điều 35 Luật Đấu thầu quy định việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung nêu trong dự án, dự toán mua sắm.

Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt, trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần nêu tên thể hiện nội dung cơ bản của từng phần.

Đối với gói thầu chia phần thì việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Yêu cầu về bảo đảm dự thầu được tính trên cơ sở từng phần.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Bảo đảm dự thầu , gói thầu , mua sắm vật tư , hồ sơ dự thầu