Trang chủ » Chuyên đề » Triển khai Hiến pháp 2013

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thi hành Hiến pháp

17:35, 26/03/2014

Ngày 26/3, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến toàn thể cán...

Triển khai Hiến pháp 2013: Thể chế hóa quy định về KTNN

19:50, 18/03/2014

KTNN là một bộ phận trong hệ thống tổ chức của Nhà nước pháp quyền, là phương thức, công cụ thực hiện quyền lực của nhân dân thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm toán và giám sát...

Ưu tiên sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới dự án luật, pháp lệnh

08:51, 18/03/2014

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/3/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ gửi UBTVQH về Chương trình xây...

Tập huấn tuyên truyền Hiến pháp cho các cơ quan báo chí

15:24, 12/03/2014

Sáng 12/3, tại TP Việt Trì, Bộ TTTT và UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền việc triển khai thực hiện Hiến pháp cho cơ quan báo chí các tỉnh, thành...

Quyền tham gia QLNN của công dân theo Hiến pháp mới

07:53, 11/03/2014

Ngoài hình thức gián tiếp (đại diện) Hiến pháp 2013 còn quy định công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước trực tiếp như thông qua hình thức trưng cầu ý dân.

Thể chế hóa các quy định của Hiến pháp về chính quyền địa phương

11:08, 10/03/2014

Với việc quy định các nội dung về Chính quyền địa phương theo hướng mở, Hiến pháp 2013 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng nhiều văn bản pháp luật nhằm thể chế hoá đầy...

Triển khai Hiến pháp 2013: Cụ thể hóa nhiều nội dung về đất đai

08:29, 08/03/2014

Luật Đất đai được thông qua ngay sau khi Quốc hội thông qua Hiến pháp được xem là đã cụ thể hóa đầy đủ các quy định của Hiến pháp năm 2013. Đây là những vấn đề hết...

Triển khai Hiến pháp 2013: Sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ

08:21, 02/03/2014

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, vào tháng 7/2014 tới đây, dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) sẽ được Chính phủ xem xét, thông qua, trình Quốc hội. Trong tháng 3/2014,...

Triển khai Hiến pháp 2013: Những điểm mới về Chính phủ

16:29, 01/03/2014

Lần đầu tiên Hiến pháp chính thức khẳng định tính chất, vị trí của Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Đồng thời, chế định Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được đề cao, trách...

Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai thi hành Hiến pháp 2013

14:42, 27/02/2014

Sáng ngày 27/2, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp 2013.