Trang chủ » Chuyên đề » Triển khai Hiến pháp 2013

Lực lượng Công an nhân dân triển khai thi hành Hiến pháp 2013

16:15, 25/02/2014

Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần được cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực...

Chủ quyền Nhân dân xuyên suốt, nhất quán trong Hiến pháp sửa đổi

10:02, 25/01/2014

Toàn bộ Hiến pháp sửa đổi năm 2013 có nhiều nội dung lẫn kỹ thuật lập hiến mới. Một trong những điểm mới cơ bản là chủ quyền Nhân dân được đề cao và thể hiện xuyên suốt,...

Triển khai thi hành Hiến pháp trong lực lượng Công an

11:49, 20/01/2014

(Chinhhphu.vn) - Tại Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong Công an nhân dân, sáng 20/1, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đề nghị toàn lực lượng...

Đề cao quyền lực của Nhân dân

11:47, 14/01/2014

Đây là nội dung bao trùm nhất trong bản Hiến pháp sửa đổi 2013. Có thể khẳng định rằng, việc xác lập quyền làm chủ của Nhân dân trong Hiến pháp của nước ta là sự nhất quán,...

Để Hiến pháp mới đi nhanh vào cuộc sống

10:59, 14/01/2014

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp ngày 8/1/2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả một hệ thống chính trị...

Sáng tỏ nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền

14:43, 12/01/2014

Tư tưởng pháp quyền phải được thể hiện và thực thi trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Hiến pháp đã thể hiện nhận thức đó trong...

Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp

11:25, 08/01/2014

Sáng ngày 8/1, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

Vai trò của Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung và tổ chức thi hành Hiến pháp

07:15, 06/01/2014

Kể từ ngày 1/1/2014, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành. Nhân sự kiện quan trọng này, Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết: “Vai trò của Chính phủ...

Ban Bí thư yêu cầu triển khai thi hành Hiến pháp

18:01, 05/01/2014

Ban Bí thư vừa có Chỉ thị triển khai thi hành Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Năm mới, Hiến pháp mới, Chặng đường mới

08:11, 01/01/2014

Năm mới 2014, bản Hiến pháp mới bắt đầu có hiệu lực ngay từ ngày đầu năm. Vì thế, “Câu chuyện đầu năm” không thể không đề cập tới Hiến pháp.