Trang chủ » Chuyên đề » Triển khai Hiến pháp 2013

Triển khai thực hiện tốt việc thực thi Hiến pháp

15:15, 25/12/2013

Tại phiên họp chuyên đề ngày 25/12, Chính phủ đã nghe Báo cáo về sự tham gia của Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và một số biện pháp triển khai...

UBTVQH: Thống nhất ban hành Kế hoạch thực thi Hiến pháp

17:02, 24/12/2013

Sáng nay (24/12), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và nhất trí ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi

16:15, 12/12/2013

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng...

Hiến pháp sửa đổi là đảm bảo chính trị-pháp lý vững chắc

14:01, 10/12/2013

Nhân sự kiện thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp, đã có bài viết về...

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Hiến pháp và Nghị quyết thi hành

18:06, 09/12/2013

Sáng 9/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm thi...

Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Hiến pháp

12:48, 08/12/2013

Sáng ngày 8/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Lệnh công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết quy định một số điểm thi...

Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực Hiến pháp

20:19, 02/12/2013

Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 28/11/2013 tại kỳ...

Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi

10:09, 28/11/2013

Với 486 đại biểu tán thành, Quốc hội vừa thông qua bản Hiến pháp sửa đổi của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.