(Chinhhphu.vn) - Tại Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong Công an nhân dân, sáng 20/1, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đề nghị toàn lực lượng Công an nâng cao nhận thức, tôn trọng, chấp hành, thi hành Hiến pháp.
Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: cand.com.vn

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ trong quá trình góp ý, xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, lực lượng Công an nhân dân đã có những đóng góp quan trọng, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ là tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 trong Công an nhân dân, tổ chức các hội thảo khoa học, nghiên cứu xây dựng những luận cứ khoa học để tham mưu với Đảng, Nhà nước trong xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Để việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu quả, bảo đảm chất lượng, thống nhất, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phát động đợt sinh hoạt chính trị-pháp lý trong toàn lực lượng; nâng cao nhận thức, tôn trọng, chấp hành, thi hành Hiến pháp, ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, chiến sĩ.

Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân  phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ Công an và các đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; các cơ quan báo chí trong lực lượng Công an nhân dân mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề đăng tải các bài viết phân tích làm sáng tỏ cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, thực tiễn, các nội dung cơ bản và những điểm mới trong Hiến pháp để phổ biến trong toàn lực lượng.

Đại tướng Trần Đại Quang cũng chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng công an phối hợp với lực lượng Quân đội, các ban, ngành đoàn thể đảm bảo tốt an ninh trật tự trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp...

Phương Nguyên