Tóm tắt tiểu sử đồng chí Trần Văn Giàu, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam Bộ
Đồng chí Trần Văn Giàu, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động, sinh ngày 11/9/1911 tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tân An (nay là tỉnh Long An); thường trú tại số nhà 245/3 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tháng 5/1930: Đồng chí tham gia biểu tình trước Dinh Tổng thống Pháp đòi hủy án tử hình đối với các thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Yên Bái; đồng chí vào Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 8/1930.
- Năm 1931: Đồng chí học tại Trường Đại học Phương Đông ở Mát-xcơ – va, Liên Xô (cũ)
- Tháng 6/1935: Tòa án Pháp tại Sài Gòn kết án 5 năm tù và bị đày ra Côn Đảo.
- Tháng 4/1940: Đồng chí ra tù, nhưng sau đó bị địch bắt lại và bị đưa đi biệt giam ở Trại Tà Lài.
- Năm 1941: Đồng chí ra tù và tiếp tục hoạt động trở lại.
- Tháng 10/1943: Đồng chí được bầu làm Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ.
- Tháng 8/1945: Đồng chí tham gia lãnh đạo chính quyền nhân dân ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ. Tháng 9/1945, đồng chí được cử làm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam Bộ.
- Năm 1949 đến 1951: Đồng chí được cử làm Tổng Giám đốc Nha Thông tin, sau đó chuyển sang công tác ở Bộ Giáo dục, tham gia xây dựng ngành dự bị đại học và sư phạm cao cấp.
- Năm 1954: Đồng chí làm Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
- Năm 1962 – 1975: Đồng chí công tác tại Viện Sử học thuộc Ủy ban Khoa học Lịch sử Việt Nam .
- Năm 1978: Đồng chí được nghỉ hưu.
Đồng chí là Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam ; Chủ tịch Hội Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong quá trình công tác và nghiên cứu, đồng chí đã viết các tác phẩm: Triết học phổ thông; Biện chứng pháp; Vũ trụ quan; Duy vật lịch sử; Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam thế kỷ XIX đến Cách mạng Việt Nam; Giá trị truyền thống của Dân tộc Việt Nam; Sự khủng hoảng của chế độ nhà Nguyễn trước 1858; Lịch sử chống xâm lăng; Giai cấp công nhân Việt Nam; Lịch sử cận đại Việt Nam; Miền Nam giữ vững thành đồng; Địa chỉ văn hóa thành phố Hồ Chí Minh...
Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Anh hùng Lao động và nhiều huân, huy chương khác.