DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CÁC TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG CNTT-TT VIỆT NAM 2009

1. Lĩnh vực viễn thông cố định, di động, Internet:

1.1. Viễn thông cố định:

- Doanh nghiệp viễn thông cố định xuất sắc nhất: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VNPT);

 

1.2. Viễn thông di động:

- Doanh nghiệp viễn thông di động xuất sắc nhất: TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI – VIETTEL;

- Doanh nghiệp viễn thông di động cung cấp dịch vụ trả sau xuất sắc nhất: CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (VINAPHONE);

- Doanh nghiệp viễn thông di động chăm sóc khách hàng tốt nhất: CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG (MOBIFONE);

- Doanh nghiệp viễn thông di động cung cấp dịch vụ mới xuất sắc nhất: CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (VINAPHONE )

 

1.3. Internet:

- Doanh nghiệp Internet xuất sắc nhất CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU – VDC;

- Doanh nghiệp Internet đưa băng rộng đến các hộ gia đ́nh xuất sắc nhất: CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU – VDC;

- Doanh nghiệp Internet chăm sóc khách hàng tốt nhất: CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU – VDC;

- Doanh nghiệp Internet cung cấp dịch vụ mới xuất sắc nhất: CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU – VDC;

 

2. Lĩnh vực công nghiệp CNTT:

2.1. Lĩnh vực phần mềm:

- Doanh nghiệp phần mềm xuất sắc nhất: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT;

- Doanh nghiệp làm phần mềm và dịch vụ nội địa tốt nhất: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA;

- Doanh nghiệp làm phần mềm và dịch vụ xuất khẩu tốt nhất: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT;

 

2.2. Lĩnh vực nội dung số:

- Doanh nghiệp nội dung số xuất sắc nhất: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA – V.N.G Corp;

- Doanh nghiệp có sản phẩm nội dung số thương hiệu Việt Nam thành công nhất: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA – V.N.G Corp (VỚI SẢN PHẨM ZING);

- Doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ nội dung số mang tính văn hóa, giáo dục tốt nhất: CÔNG TY CỔ PHẦN FPT VISKY (VỚI SẢN PHẨM VIOLYMPIC)

 

2.3. Máy tính thương hiệu Việt Nam:

- Doanh nghiệp máy tính thương hiệu Việt Nam xuất sắc nhất: CÔNG TY CỔ PHẦN ELEAD;

 

2.4. Lĩnh vực phân phối:

- Doanh nghiệp phân phối sản phẩm CNTT xuất sắc nhất: CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI FPT;

 

2.5. Lĩnh vực tích hợp hệ thống:

- Doanh nghiệp tích hợp hệ thống xuất sắc nhất: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT;

 

2.6. Doanh nghiệp trẻ:

- Doanh nghiệp CNTT - TT trẻ có tiềm năng phát triển tốt nhất: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA – V.N.G Corp;

 

3. Lĩnh vực đào tạo:

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đào tạo nhân lực CNTT xuất sắc nhất: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TR̀NH VIÊN QUỐC TẾ APROTRAIN-APTECH;

- Cơ sở đào tạo nhân lực CNTT hiệu quả nhất: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG;

- Cơ sở đào tạo CNTT cho người khuyết tật tốt nhất: TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT TIN HỌC HÀ NỘI – ESTIH;

- Cơ sở đào tạo CNTT cho người khuyết tật tốt nhất: TRUNG TÂM NGHỊ LỰC SỐNG (GIẢI ĐẶC BIỆT);

 

4. Lĩnh vực ứng dụng CNTT:

- Cơ quan Nhà nước cấp Bộ, ngành ứng dụng CNTT hiệu quả nhất: BỘ CÔNG THƯƠNG;

- Cơ quan Nhà nước cấp Tổng cục, Cục và tương đương ứng dụng CNTT hiệu quả nhất: TỔNG CỤC THUẾ;

- Cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW ứng dụng CNTT hiệu quả nhất: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH;

- Cơ quan Nhà nước cấp quận, huyện ứng dụng CNTT hiệu quả nhất: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN B̀NH – TP.HCM;

- Cơ quan Nhà nước cấp Sở, ngành ứng dụng CNTT hiệu quả nhất: VĂN PH̉NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ;

- Doanh nghiệp lớn ứng dụng CNTT hiệu quả nhất: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á (DONG A BANK);

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng CNTT hiệu quả nhất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA;

 

5. Lĩnh vực khác:

- Doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam:

+ CÔNG TY TNHH MICROSOFT VIỆT NAM

+ CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG MOTOROLA VIỆT NAM

+ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HUAWEI VIỆT NAM

Nguồn: ictawards.org.vn