DANH SÁCH BAN LỄ TANG

Đồng chí Võ Chí Công, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị,

Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước,

nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

__

 

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang.

2. Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

6. Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

7. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

8. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

9. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

10. Đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

11. Đồng chí Trung tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An.

12. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

13. Đồng chí Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

14. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.

15. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

16. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

17. Đồng chí Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

18. Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

19. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

20. Đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

21. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

22. Đồng chí Cao Đức Phát, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

23. Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

24. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

25. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

26. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

27. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

28. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng.

29. Đồng chí Đào Việt Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

30. Đồng chí Lê Chiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu V.

31. Đồng chí Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

32. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.