(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh làm Trưởng ban.

3 Phó Trưởng ban Ban Điều phối gồm: Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7 ủy viên Ban Điều phối gồm lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng cục Thể dục, thể thao;, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban Điều phối có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030; phê duyệt các Chương trình thành phần của Đề án.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương có liên quan thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của  từng chương trình trong Đề án.

Đồng thời, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách cần thiết và các biện pháp bảo đảm triển khai có hiệu quả Đề án và các chương trình thành phần của Đề án.

Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam. 

Mục tiêu cải thiện tầm vóc thân thể của thanh niên Việt Nam là: đối với nam 18 tuổi, năm 2020 có chiều cao trung bình 167cm và đến năm 2030 chỉ số này là 168,5cm; đối với nữ 18 tuổi, năm 2020 chiều cao trung bình là 156cm và đạt 157,5cm vào năm 2030.

Nhiệm vụ cải thiện thể lực được đặc biệt chú trọng là sức bền và sức mạnh của thanh niên, trong đó năm 2020 khả năng chạy tùy sức 5 phút của nam 18 tuổi được tính trong quãng đường trung bình đạt 1.050m, chỉ số này ở nữ 18 tuổi là trong quãng đường trung bình đạt 850m.

Bên cạnh đó, Đề án đặt mục tiêu tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em, người chưa thành niên và thanh niên nhằm giảm thiểu các bệnh về tim mạch, bệnh béo phì, bệnh gây bất bình thường về chiều cao thân thể, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống...

Đề án được thực hiện trong 20 năm, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2011-2020 thực hiện thí điểm giải pháp đồng bộ về dinh dưỡng và thể dục thể thao. Giai đoạn 2 từ 2021-2030 sẽ thực hiện mở rộng trong phạm vi toàn quốc.

Hoàng Diên

Hoàng Trọng Diên